CZ | EN | DE

ZAHÁJENÍ SEZONY 2016 NA CHLUMU (21. 3. 2016)

Mimořádnou příležitost budou mít návštěvníci Památníku bitvy 1866 na Chlumu. Muzeum války 1866 se v sobotu 26. března 2016 otevře s předstihem a navíc s atraktivním programem.
V průběhu dne se představí jednotky rakouských a pruských vojáků v dobových uniformách a návštěvníci budou mít možnost během přednášky nahlédnout do života tehdejšího civilního obyvatelstva v průběhu války. V rámci série vzpomínkových akcí k 150. výročí bitvy u Hradce Králové se představí další novinka – dlouho očekávaná unikátní publikace Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj.

Program Zahájení sezony 2016 na Chlumu

• 14.00 - Prezentace rakouských a pruských jednotek a rakouského dělostřelectva
• 14.10 - Uvítací proslov
• 14.20 - Vystoupení flétnového souboru Berušky ZŠ Libčany
• 14.45 - Slavnostní představení knihy Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj
• 15.00 - Nahlédnutí do života civilního obyvatelstva v průběhu osudové války v krátké přednášce a prohlídka uniforem vojáků z prusko-rakouské války s odborným komentářem Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D.
• 15.00 - Divadlo pro děti - Kašpárek na skalním hradu (Boučkovo loutkové divadla BOĎI Jaroměř)

Po celý den bude možné navštívit nedalekou rozhlednu a informační centrum. Pro návštěvníky Muzea války 1866 na Chlumu je vstup na rozhlednu zdarma.

Památník bitvy 1866 na Chlumu zahrnuje areál s více než 460 pomníky a symbolickými památníky na střet rakouské a pruské armády v rozhodující bitvě války roku 1866, dále Muzeum války 1866, informační středisko a 56 metrů vysokou vyhlídkovou věž s vyhlídkovou plošinou ve výšce 35 metrů nad zemí. Z ní je rozhled na celé bojiště, které se rozkládalo na území mezi Nechanicemi a Hořiněvsí. Informační středisko s dostupnými informačními materiály a prodejem vybraných publikací a upomínkových předmětů je umístěno v někdejším strážním domku.

V Muzeu války 1866, které bylo v roce 2010 rozšířeno velkou přístavbou, je expozice zahrnující ukázky výzbroje a výstroje pruských a rakouských vojáků, mapy bojiště, používané střelivo a ukázky válečné strategie. Ve vstupní části muzea zaujme rozsáhlý model bitvy, tzv. diorama s názvem „Boje u obce Dohalice“, který na ploše více než pět metrů čtverečních zachycuje boj pruských a rakouských jednotek. Během návštěvy muzea mají návštěvníci možnost zhlédnout jak přímo v expozici, tak v samostatném kinosále hrané dokumentární filmy přibližující osudný střet Prusů a Rakušanů.

„V jednom z filmů se prostřednictvím výpovědí osobností vrchního rakouského velení včetně hlavního velitele Ludwiga Benedeka ocitneme v předvečer osudové bitvy roku 1866. A v expozici běží filmový příběh prostého rakouského vojáka, který se zúčastnil krutých bojů v lese Svíb, kde se střetlo na 50 tisíc vojáků,“ uvedla ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

Letošní novinkou je také krátkodobá výstava replik uniforem doplněných ukázkou dámských dobových šatů. „Návštěvníci oceňují
i možnost vyzkoušet si zacházení s maketami pušek, které vojáci obou armád v bitvě používali,“ uvedla Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.

Návštěvníci Památníku bitvy 1866 se mohou v areálu projít po dvou naučných stezkách, které vedou místy hlavních střetů a kolem hlavních pomníků. Naučná stezka po centrálním bojišti Chlum má 20 zastavení a vede přes pomník Baterie mrtvých, Mauzoleum a Kostnici. Stezka prochází i Úvozem mrtvých. Naučná stezka lesem Svíb má 23 zastavení, začíná u IC na Chlumu a pokračuje přes Lípu, Čistěves do lesa Svíb, dále Alejí mrtvých do Máslojed a zpět do lesa Svíbu odkud se lze vrátit do Čistěvsi. Další naučná stezka Ústup, kterou mohou využít cyklisté, spojuje Muzeum východních Čech v Hradci Králové s Chlumem a přímo navazuje na naučnou stezku Centrální bojiště. Od července bude možné doplnit si další důležité znalosti a informace o navštívených významných místech areálu prostřednictvím nové mobilní aplikace.

Muzeum války 1866 si letos připomíná 80 let své existence, kterou zdokumentuje výstava dobových fotografií a historická vyobrazení mnohých pomníků chlumského bojiště. Původní objekt muzea byl postaven v roce 1936 na základě iniciativy člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Josefa Volfa z Máslojed nákladem 44 tisíc korun. Budovu postavil podle návrhu Ing. Františka Friedricha stavitel Antonín Šandera. Základem expozice se staly sbírky členů spolku a jeho příznivců.

Muzeum války se věnuje i edukační činnosti zaměřené na všechny věkové kategorie. Například děti mateřských škol a děti I. stupně základních škol se s válečným konfliktem seznamují formou bajky při procházce venkovním areálem v blízkosti budovy muzea. V průběhu roku jsou plánovány i jednodenní akce pro rodiče s dětmi, 14. května 2016 to bude akce „Vojákem a markytánkou císařského vojska“ a 30. června 2016 akce „S vysvědčením do Muzea války 1866 na Chlumu.“

Více o programu na stránkách www.muzeumhk.cz/program-2016.html
Muzeum východních Čech v Hradci Králové letos vyzvalo veřejnost, aby pomohla rozšířit sbírku o fotografie, deníky, vzpomínkové
zápisky a další prameny k válce roku 1866, které by mohly být v rodinných archivech. Tato nabídka spolupráce stále trvá.

Stránky akce a Muzea války 1866 na Chlumu: www.chlum1866.cz

Kontakt pro média
Dana Mylerová
Oddělení ochrany a prezentace sbírkových předmětů
+420 495 512 391,
+420 734 203 273
d.mylerova@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.