CZ | EN | DE

NOVÁ PUBLIKACE PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ (25. 3. 2016)

V roce 2016 si připomínáme 150. výročí prusko-rakouské války, jež se odehrála během léta roku 1866. Válka mezi Pruskem a Rakouskem byla klíčovým konfliktem 19. století s dalekosáhlými důsledky pro vývoj v širší Evropě. Muzeum východních Čech představí v sobotu 26. března při zahájení návštěvnické sezony Památníku války 1866 na Chlumu dlouho očekávanou knihu.

Nová publikace PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ velmi podrobně představuje podobu, fungování a vybavení rakouské, saské a pruské armády, které se v roce 1866 střetly na českých bojištích. Na 600 stranách a ve zhruba stejném množství profesionálních fotografií jsou tak poprvé a v takové kvalitě postupně představeny chladné zbraně, ruční palné zbraně, děla, sedla, uniformy a detailní součásti výstroje vojsk konfliktu, jenž změnil Evropu.

Publikace si všímá historického začlenění událostí, seznamuje čtenáře se vznikem a vývojem sbírky předmětů z války 1866 v hradeckém muzeu. Nová kniha jejímiž autory jsou Bohumír Tuhý, Jiří Šramar, Josef Šrámek a kolektiv je přepracovaným a doplněným vydáním někdejší publikace z roku 1990, která se zabývala podobnou problematikou.

„Základem pro tuto knihu se stala publikace z roku 1990 prvních dvou jmenovaných autorů, některé kapitoly jsme přepracovali a přidali některé zcela nové. Původní autoři totiž připravovali knihu ještě před rokem 1989, a přestože byli odborníky na svém místě, neměli takový přístup k zahraničním pramenům, jaký máme dnes. Výrazně jsme aktualizovali zejména pasáže o pruské armádě,“ uvedl historik Muzea východních Čech Hradec Králové Josef Šrámek, který publikaci sestavoval.

Autoři nové knihy se kromě modernizace textů věnovali také kvalitě pořizovaných fotografií. Kniha obsahuje originální fotografie kolem tří stovek předmětů ze sbírek hradeckého muzea. Na snímcích jsou uniformy, zbraně a různé součásti výstroje a výzbroje. „Na knize jsme pracovali intenzivně celý rok, velký důraz jsme věnovali výběru sbírkových předmětů. Muzeum je získávalo už od začátku své existence zejména nákupem od pamětníků a sběratelů a například uniforem z této války se zachovalo velmi málo. Fotografie v této knize nejsou jen pouhou ilustrací, ale integrální součástí publikace,“ uvedl Josef Šrámek.

Hlavním rozdílem ve výzbroji rakouské a pruské armády byly ruční palné zbraně. Rakouská pěchota používala pušky vzor 1854 Lorenz, které se nabíjely zepředu. Při střelbě byly pomalejší než pruské zadovky, ale měly zase lepší přesnost a větší dostřel. Prusové měli ve výbavě tzv. jehlovky se systémem Nikolause Dreyse, které již využívaly patrony a nabíjely se zezadu.

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.