CZ | EN | DE

150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866 PŘIPOMENE DOSUD NEJROZSÁHLEJŠÍ PROJEKT VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ! (28. 01. 2015)

Ve středu 28. 1. 2015 se sešli v Hradci Králové představitelé Královéhradeckého kraje, Statutárního města Hradec Králové, Gardy města Hradec Králové, Komitétu 1866 a Muzea východních Čech, aby v historické budově zdejšího muzea slavnostně podepsali Memorandum o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866.

Již před tím jej na svých prosincových zasedáních schválila zastupitelstva Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové. Toto memorandum bude základem pro přípravu programu a rozpočtu seriálu vzpomínkových akcí na tuto zásadní bitvu v dějinách 19. století. Rozsah akcí v roce 2016 by měl navazovat na předchozí kulatá výročí organizovaná v letech 1996 a 2006, kdy hlavním pořadatelem byla tradičně Garda města Hradec Králové. 150. výročí bitvy bude tak i vyvrcholením projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866, pořádaných Gardou od roku 1992.

Jen připomeňme, že šlo o největší bitvu v historii na území Čech a Moravy a zároveň poslední velkou jezdeckou bitvu v evropských dějinách! Také proto je jasné, že vzpomínkové akce budou pojaty ve velkém a důstojném stylu a za účasti mnoha spolupracujících subjektů.

„Každoroční připomínka výročí bitvy u Hradce Králové je největší událostí svého druhu v Královéhradeckém kraji a jednou z největších v celé republice. Většina bojových střetnutí prusko-rakouské války se odehrála na území dnešního Královéhradeckého kraje a je s regionem neodmyslitelně spjata. Tyto okolnosti chápeme jako závazek vůči minulosti, ale díky cestovnímu ruchu také jako velkou příležitost pro budoucnost. Význam tohoto hospodářského odvětví totiž neustále vzrůstá. V případě 150. výročí těchto historických událostí očekáváme skutečně enormní zájem veřejnosti, a to nejen české, ale i zahraniční,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

"V těsném sousedství našeho města se odehrála největší polní bitva na území českých zemí, která byla spojená s masakrem a obrovským utrpením lidí. Právě tato bitva v rámci prusko-rakouské války ovlivnila následný vývoj i v celé Evropě. O to více si musíme toto výročí připomínat a dělat vše pro to, aby se podobné věci už nikdy v budoucnu nestaly. Je dobře, že se v současné době na bitevním poli setkáváme už ne jako soupeři, ale jako přátelé,“ říká Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové.

„Jsme si vědomi velkého významu nejen samotné bitvy pro historii Evropy, ale i významu 150. výročí pro královéhradecký region. Připravujeme řadu akcí, které připomenou nejen historické události, ale budou i příležitostí pro setkání významných osobností kulturního, odborného a společenského života. Jsme také rádi, že u všech zainteresovaných subjektů panuje shoda v intenzivním přístupu, který je pro úspěch tohoto náročného projektu důležitý,“ poznamenal Radek Balcárek, ředitel projektu Königgrätz 1866. Program vzpomínkových akcí nabídne širokou škálu možností, jak si tuto významnou událost připomenout. Kromě již tradičních bitevních ukázek na Chlumu a okolí to bude například mezinárodní konference, koncerty, výstavy, projekce i kulturní program v centru města Hradce Králové. Organizátoři rovněž chystají publikace, propagační materiály nebo upomínkové předměty. Své vlastní prezentační materiály s touto tematikou pak připraví také Královéhradecký kraj a město Hradec Králové, které by mělo tomuto výročí rovněž věnovat svůj městský ples. Celý seriál by měla veřejnosti představit rozsáhlá kampaň.

Podpisu memoranda se zúčastnil také 2. tajemník Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze Gilbert Schenkenbach, který přítomné pozdravil a vyjádřil podporu velvyslanectví pořadatelům seriálu 150. výročí.

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.