CZ | EN | DE

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM 154. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM 154. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866

Program 154. výročí bitvy u Hradce Králové 1866

30. června 2020 - úterý 
Hradec Králové, Muzeum východních Čech 
17.00 - Přednáška: Jehlovka proti předovce u Hradce v roce 1866 – přednáška Radka a Adama Balcárkových

3. července 2020 - pátek 
Hradec Králové, Bílá věž 

18.00 - Slavnostní zvonění zvonu Augustin

Bojiště bitvy u Hradce Králové 1866 
14.00 - Slavnostní odhalení opraveného památníku padlých pruského 7. westfálského pěšího pluku č. 56 na kostelním hřbitově na Probluzi 

15.30 - Otevření upravené expozice Muzea války 1866 na Chlumu a představení výstavy „Archeologie bojišť“ realizované ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové

16.00 - Paměť tesaná do kamene – přednáška historika Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Josefa Šrámka PhD. o významu sepulkrálních památek v přednáškovém sále Muzea války 1866

18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu

22.15 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově (podle aktuálních omezení)

4. července 2020 – sobota 
Centrální bojiště bitvy u Hradce Králové, Muzeum války 1866 

10.00 - Program pro děti v Muzeu války 1866, průběžně celý den do 18 hodin

11.00 - Pietní akt u Baterie mrtvých

12.30 - Výbava rakouského vojáka prusko-rakouské války pohledem archeologie – tematický program archeologa Univerzity Hradec Králové Mgr. Matouše Holase

14.00 - Pochod vojáků k lesu Svíb (v závislosti na aktuálních omezeních)

14.45 - Pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců u lesa Svíbu

15.00 - Útok Poeckhovy brigády v lese Svíb. Bitevní srážka na autentických místech bojiště

17.30 - Seminář „Jak postupovat při náhodném nálezu válečného hrobu z r. 1866“, přednáška archeologa Muzea východních Čech PhDr. Miroslava Nováka PhD. a Mgr. Matouše Holase 

Z důvodu pandemických opatření nebude organizována kyvadlová autobusová doprava (kromě běžných linkových spojů) v sobotu 4. 7. na bojiště bitvy u Hradce Králové, stejně tak nebude v provozu tržiště řemesel ani stánkový prodej. V areálu bude možno zaparkovat na odstavné ploše, navštívit vojenské polní ležení, Muzeum války 1866 a rozhlednu.

Aktuální vývoj programu sledujte zde na webu a Facebookové stránce projektu.

Akce se konají za podpory Statutárního města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.