CZ | EN | DE

Výstava "Ve stínu války"

Výstava

1. července - 13. listopadu 2016 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Nová výstava představí průběh prusko-rakouské války jako klíčové události 19. století. Návštěvníci se budou moci vydat ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 Ladislava Prokopa, rodáka z východních Čech, a to podle jeho autentických vzpomínek. Ve výstavě budou zároveň představeny četné součásti výzbroje a výstroje armád z roku 1866.

Mezi vystavené unikáty patří pruská vojenská knížka, polní psací souprava či vojenská sedla. Jedinečný soubor sbírkových předmětů s vojenskohistorickou tématikou pochází především z fondů Muzea východních Čech, cenné exponáty ovšem zapůjčily i další instituce jako Státní zámek Český Krumlov, Státní okresní archiv Chrudim, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vojenský historický ústav Praha, Národní památkový ústav Josefov či Městské muzeum a galerie Hlinsko. Na výstavě se ovšem podíleli i soukromé osoby, která zapůjčily unikátní předměty ze svých sbírek.

Mezi největší rarity – a to už svými rozměry – patří bezpochyby pruské polní dělo C/67, dále v muzejních sbírkách vzácně se nacházející rakouská puška systému Console, výjimečně zachovalý rakouský plukovní buben, pruská vojenská knížka, v kontextu muzejních sbírek bohaté ukázky dobových uniforem a dalších textilií či unikátní přípravné skici proslulých obrazů Václava Sochora Srážka rakouského a pruského jezdectva u Střezetic či Baterie mrtvých, jejichž originály lze dnes spatřit ve sbírkách vídeňského Vojenskohistorického muzea. Vyzdvihnout je třeba i originál zápisků Ladislava Prokopa, jehož slova provázejí návštěvníka celou výstavou a dávají mu tak nahlédnout do myšlenkového světa účastníka prusko-rakouského konfliktu z roku 1866.

 

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.