CZ | EN | DE

Cyklotrasy

Cyklotrasy

Terén oblasti památkové zóny umožňuje i velmi dobrý a poměrně snadný pohyb na kolech. Proto uvádíme i přehled doporučených cyklistických tras.

Návrh je převzat z publikace Cyklistické výlety okolím Hradce Králové , kterou vydal referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Hradec Králové v r. 1999. Většina tras není dosud v terénu vyznačena. Proto doporučujeme používat např. turistickou mapu 1:50.000 Hradecko a Pardubicko z edice Klubu českých turistů č. 24

I. Malý okruh památkami bitvy 1866 -14 km
Ze Všestar po červené turistické značce do Rozběřic, tzv. úvozem mrtvých na Chlum a po žluté dolů do Dlouhých Dvorů k památníku 1866. Odtud cca 500 m zpět do obce Dlouhé Dvory, kde doleva po žluté přes Střezetice na Probluz, kde odbočit doleva a po modré přes tzv. Žižkův stůl a Rosnice zpět do Všestar.

II. Na zámek Hrádek u Nechanic - 25 km
Od nádraží u hotelu Černigov v Hradci Králové Puškinovou ulicí ke Gočárově třídě, na ní doprava a po Pražské ulici asi 1,5 km k odbočce vpravo Zelenou ulicí na Stěžery. Přes křižovatku s hlavní silnicí rovně do Stěžer. Zde u kostela odbočit vlevo, po silnici do Těchlovic, kterými projet stále po hlavní silnici směrem na Radíkovice. Zde odbočit doprava po červené turistické značce přes obec Hrádek až na zámek Hrádek u Nechanic. Po červené až k rozcestí s počínající modrou turistickou značkou, po které vpravo bývalou kočárovou cestou z Hrádku na zámek Dolní Přím a po silnici až na okraj Nového Přímu. Dále po silnici stále po modré ke skupině válečných pomníků z r. 1866, kde modrá značka silnici opouští vpravo. Pokračovat dál po silnici do kopce na Horní Přím, kde na konci vesnice odbočit vpravo polní cestou lemovanou alejí až do Stěžírek. Zde vlevo, projet celou vesnicí a na hlavní silnici odbočit vpravo na Stěžery a odtud stejnou cestou zpět do Hradce Králové.

III. Chlum přes Hoříněves - 20 km
Všestary-žel. stanice po červené na křižovatku silnic, kde odbočíme doprava na Světí. Ve Světí kolem kostela stále po hlavní silnici, za obcí odbočíme vlevo směr na Neděliště. Zde vpravo po žluté značce obcí po silnici. Cca po 2 km odbočuje žlutá vpravo, pokračujeme po silnici na Sendražice. Projedeme obcí a pokračujeme směr Hoříněves, kde se napojíme na červenou turistickou značku a po ní pokračujeme vlevo Hořiněveskou bažantnicí do Máslojed a lesa Svíbu, dále přes Čistěves a Lípu na Chlum. Odtud podél kostela tzv. úvozem mrtvých do Rozběřic a zpět do Všestar

IV. Dlouhý okruh bitvou r. 1866 - 26 km
Ze Všestar po modré turistické značce do Rosnic, dál přes tzv. Žižkův stůl na Probluz. Zde vpravo po žluté přes Střezetice do Dlouhých Dvorů, kde se žlutá značka rozdvojuje a my jedeme vpravo. Asi po 200 m žlutá značka kříží silnici, po které pokračujeme vlevo k samotě Hejcmanka, kde se napojíme na červenou značku, po které dojedeme až do Rozběřic. Na křižovatce značek zabočíme vlevo a po červené pokračujeme až na Chlum. Odtud odjíždíme stále po červené přes Lípu, Čištěves, les Svíb a Máslojedy přes Hořiněveskou bažantnici do Hořiněvse. Zde zahneme z červené značky doprava na silnici směr Sendražice, které projedeme a první silniční odbočkou za vesnicí jedeme vpravo. Asi po 700 metrech narazíme na žlutou značku, která nás vyvede přes Neděliště na silnici vedoucí do Rozběřic, kde žlutá značka silnici opouští vpravo. Pokračujeme ale po silnici, která nás dovede až na rozcestí značených cest v Rozběřicích a odtud po červené vlevo zpět do Všestar.

V. Celodenní okruh bojištěm bitvy 1866 - 36 km
Z náměstí Svobody v Hradci Králové vyjíždíme po červené turistické značce přes Pražský most, za kterým se dáme doleva. Potom po červené jedeme kolem řeky Labe až do Lochenic, kde překřížíme železnici a napojíme se na žlutou turistickou značku. Ta nás povede přes Lochenice a Neděliště na Chlmu a dále přes Dlouhé Dvory a Střezetice na Probluz. Zde se napojíme na modrou značku, po níž vpravo přes Dolní Přím na Hrádek u Nechanic. Z Hrádku se musíme vrátit asi 200 m po zelené značce až na silnici, kde změníme značku na červenou a po ní pokračujeme doprava přes Hrádek do Radíkovic, kde opustíme červenou a pojedeme doleva po silnici na Těchlovice, které projedeme po hlavní silnici rovně na Stěžery. Zde přijíždíme k hlavní silnici a odbočujeme vpravo směr Hradec Králové. Asi po 1,5 km překřížíme hlavní tah a přijíždíme Zelenou ulicí do Hradce Králové. Odbočíme vlevo na Pražskou ulici, která přechází v Gočárovu třídu a po ní zpět na výchozí místo - nám. Svobody.

VI. Z Hradec králové do Nechanic a zpět - 34 km
Od nádraží a hotelu Černigov Puškinovou ulicí ke Gočárově třídě. Po ní vpravo po Pražské ulici do městské části Kukleny, kde odbočíme vpravo do Zelené ulice, která nás dovede ke křižovatce s hlavním tahem na Prahu. Tento překřížíme a pokračujeme po silnici do Stežer. Zde odbočíme vlevo směr Těchlovice a Radíkovice. Zleva přichází červená turistická značka, po které pokračujeme vpravo přes Hrádek do Hrádku u Nechanic. Z Hrádku se musíme cca 200 m vrátit po zelené zpět na silnici, na které se dáme doleva a dovede nás do Nechanic. Zde se napojíme opět na červenou značku a jedeme po ní vpravo na Lubno. Mezi prvními domky Lubna červená značka opouští silnici vpravo, my však pokračujeme dále po silnici až do Dlouhého Přímu, kde narazíme na modrou značku. Ta nás provede Dolním Přímem, Probluzí, na Žižkův stůl a dále přes Rosnice do Všestar. Zde se napojíme na červenou značku, po které jedeme vlevo a asi po 250 metrech na první křižovatce ji znovu upustíme a odbočujeme doprava směr Světí. Projedeme Světí a stále rovně k hlavní silnici. Zde odbočí-me vlevo a jedeme asi 250 m, než znovu odbočíme doprava do Předměřic. Zde odbočujeme vpravo po silnici směr Hradec Králové. Do Hradce Králové přijíždíme přes Plotiště ulicí Petra Jilemnického. Na křižovatce s ul. Koutníkovou jedeme vlevo a kolem benzínové pumpy a přes železniční nadjezd přijíždíme ke světelné křižovatce. Zde vpravo a na další křižovatce s ulicí Haškovou opět doprava k hotelu Černigov a před železniční nádraží.

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.