CZ | EN | DE

Garda města Hradce Králové - pruducent festivalu Königgrätz 1866

Spolek Garda města Hradce Králové dnes volně sdružuje kolem 30 zájemců o historii, kteří tak mají možnost realizovat svého náročného koníčka ve vlastních projektech, nebo na akcích po celé Evropě. V roce 1990 založili Radek Balcárek a Pavel Urban pobočku České společnosti vojenské historie - Hradec Králové, jako vojensko-historické občanské sdružení. O dva roky později v roce 1992 vzniká v jejich režii projekt Königgrätz 1866, jako mezinárodní historický festival, který je dnes jedním z nejstarších kulturně-společenských festivalů v Královéhradeckém kraji. Když později pražský ústřední orgán ČSVH zaniká, hradečtí mění svůj název a od roku 1998 se prezentují jako Garda města Hradce Králové. Tento spolek se zabývá především realizací vzpomínkových akcí na bojišti z roku 1866 u Hradce Králové v rámci projektu Königgrätz 1866 a organizováním dalších vojensko-historických akcí.

Naše práce

Veřejnosti se Garda představuje v několika druzích historických uniforem, kde gardisté ovládají chladné a palné historické zbraně, jízdu na koních, obsluhu historických vozidel a především ovládají povelovou techniku ke každé uniformě v daném jazyce. Díky těmto dovednostem jsou členové Gardy často vyhledáváni filmaři a mohli jste je vidět v několika významných filmech, např. Lidice, Hlídač č.47, Bathory, Colette a dalších.
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent

Záslužný kříž Gardy města Hradce Králové

Záslužný kříž Gardy města Hradce Králové

1. Preambule Záslužného kříže:
1/1. Záslužný kříž Gardy města Hradce Králové je morálním oceněním všem, kteří se významně zasloužili o uchování a podporu vojenské historie, tradic vojenské rytířskosti a atributů toto vše podporujících, významné humanitární činy nevyjímaje.
1/2. Záslužný kříž byl ustanoven dne 5. 7. 1997 v Hradci Králové a je veden jako nedílná součást Gardy města Hradce Králové. O propůjčení kříže či jeho odejmutí rozhoduje valná hromada občanského sdružení Gardy města Hradce Králové hlasováním, podle svých platných stanov.
1/3. Záslužný kříž ve zlatém provedení, převýšen svatováclavskou korunou je řádným znakem občanského sdružení Garda města Hradce Králové a středový medailon Záslužného kříže je i prezentačním odznakem Gardy. Na tento odznak se význam preambule nevztahuje.
2. Vzhled Záslužného kříže:
2/1. Základním symbolem Záslužného kříže je stříbrně lemovaný, bíle smaltovaný osmihrotý kříž. Kříž má středový rudě smaltovaný medailon. Avers (přední strana) medailonu nese heraldické zvíře- bílého dvouocasého lva s korunou ve skoku, vlevo otočeného, jehož zbraně mají zlaté tinktury. Lev drží velké písmeno G ve zlatě. Revers (zadní strana) nese vyryté pořadové číslo kříže a rok udělení. Mezi rameny kříže jsou vsazeny celkem čtyři svatováclavské koruny. Kříž je podložen vojenskou dekorací - zkříženými meči.
2/2. Tinktury Záslužného kříže jsou barvy kovů a drahého kamene. Tedy stříbrná /bílá/, zlatá /žlutá/, a rudá /červená/ rubín
2/3. Drahé kameny vsazené do koruny jsou v pořadí zleva - zelený, rudý, modrý.
3. Stuha Záslužného kříže:
3/1. Stuha je podstatnou součástí Záslužného kříže, neboť svojí barvou kříž charakterizuje a případně i zastupuje.
3/2. Stuha má dvě základní tinktury- rudou a bílou. Tyto tinktury jsou rozděleny tak, že rudou stuhu protínají dva bílé pruhy. Závěsná stuha má šíři 40 mm, prostřední rudý pruh široký 18 mm, dva krajní bílé pruhy v šíři 9 mm a okrajové rudé proužky v šíři 2 mm.
3/3. Záslužný kříž zastupuje i malá stužka výšky 10mm, šíře a barevné rozdělení jako velká stuha. Na stužce je umístěna stříbrná miniatura zkřížených mečů.
4. Užití a nošení Záslužného kříže:
4/1. Záslužný kříž se smí nosit pouze na jakékoliv uniformě, dobové či stávající, nebo na civilním společenském oděvu.
4/2. Nošení malých stužek je povoleno při běžných akcích a v poli.
5. Odejmutí Záslužného kříže:
5/1. Nedodržení zásad preambule Záslužného kříže , jakož i pominutí důvodů pro jeho propůjčení je považováno za hanobení Záslužného kříže a je jednou z příčin k odejmutí tohoto kříže, který je majetkem občanského sdružení Garda města Hradce Králové a je tak křížem propůjčeným.
Propůjčení Záslužného kříže - číslo a datum převzetí:
1/ 1999 - 16.12. 1999 Martin Korbel - KVH Gardekorps Praha.
Za příkladnou aktivitu při vzájemné spolupráci mezi kluby vojenské historie.
2/ 2000 - 30. 6. 2000 Radim Dufek - Gardový fyzilírský pluk Brno.
Za příkladné dlouholeté udržování a rozvíjení tradic vojenské historie.
3/ 2001 - 29. 6. 2001 Vlastimil Schildberger - Městský střelecký sbor Brno.
Za dlouholetou organizátorskou a badatelskou činnost v oblasti vojenské historie.
4/ 2001 - 29. 6. 2001 Friedrich Nachazel - Unie historických uniformovaných spolků Vídeň.
Za dlouholetou aktivní činnost při sdružování vojensko-historických klubů v rámci Evropy. Zemřel dne 26.1.2004.
5/ 2002 3.7. 2002 Josef Komárek - Za dlouholetou propagační aktivitu při uchovávání tradic a obnovu památek k válce roku 1866, za publikační a nadační činnost v oboru vojenské historie.
6/ 2004 - 19.5.2004 Břetislav Kuta - Armáda České Republiky. Za příkladnou aktivitu a spolupráci při organizování vojensko-historických akcí Gardy města Hradce Králové
7/ 2008 - 1.12.2008 Filip Renč - filmový režisér. Za vysokou kvalitu zpracování válečných scén z první světové války ve filmu Hlídač č.47.
8/ 2011 - 2.6.2011 Petr Nikolaev - filmový režisér. Za výtečnou režijní práci při filmovém zpracování těžkého tématu filmu Lidice.
9/ 2012 - 30.6.2012 Zdeněk Horák - gardista. Za dlouholetou aktivní práci při pořádání akcí Gardy města Hradce Králové.
10/ 2013 - 6.7. 2013 Miroslav Jilemnický - gardista. Za celoživotní činnost v oblasti vojenské historie.
11/ 2013 - 6.7. 2013 Josef Kovařík - Armáda České republiky. Za dvacetiletou úspěšnou činnost při zajišťování pyrotechnických efektů na akcích Gardy města Hradce Králové.
12/ 2013 - 6.7. 2013 Jiří Balcárek - herec, režisér. Za dvacetiletou úspěšnou moderátorskou činnost při vzpomínkových akcích bitvy u Hradce Králové 1866.
13/ 2014 - 5.7. 2014 Vladimír Švec - kovorytec. Za dlouholetou aktivní práci v oblasti vojenské historie.

 

Kontakt

Garda města Hradce Králové
garda.mhk@seznam.cz
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
Radek Balcárek +420 608 216 662 Pavel Süke +420 605 866 732
Více zde: www.facebook.com/gardahk
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.