CZ | EN | DE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866 V OPTICE POLITICKÝCH, VOJENSKÝCH, SOCIÁLNÍCH,HOSPODÁŘSKÝCH A KULTURNÍCH DĚJIN (21. 6. 2016)

Od 29. 6. 2016 do 1. 7. 2016 Muzeum východních Čech v Hradci králové

Válka roku 1866 patří k nejdůležitějším konfliktům 19. století, jenž mimo jiné nechal Evropu poprvénahlédnout možnostem moderních vojenských technologií, proslavil pruskou školu vojenského myšlení s její svůdně lákavou ideou krátké války a rozhodující bitvy, vrhl habsburskou monarchii do víru osudové ústavní reformy a přitom připravil cestu ke sjednocení Německa. Z hlediska akademického zájmu se však zdá, že jde o válku z větší části zapomenutou a netknutou nejnovějšími přístupy k dějinám.
Vzhledem k blížícímu se sto padesátému výročí se zdá, že nadešel čas ke kompletní historické inventuře celého tématu, a jen stěží si lze představit lepší místo, než to, na němž se rozhodující bitva války odehrála – Hradec Králové. Cílem třídenní konference je především skloubit nejnovější poznatky z oblasti historie vojenství, týkající se roku 1866, s aktuálními metodami historického bádání jako takového. Věříme, že právě prezentace všech možných přístupů k tematice války na příkladu tohoto konkrétního konfliktu, od politických dějin k historii sociální, od dějin kulturních až po dějiny genderu, může být zásadním příspěvkem jak k našemu chápání jedné části evropské historie, tak i ke sblížení historie vojenství s hlavním proudem současného historického bádání.
Hlavní úvodní příspěvek přednese prof. Denis Showalter z Colorado College. Program začíná 29. června 2016 v 9.15 hodin.

Konference pořádaná Muzeem východních Čech v Hradci králové a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové se koná v rámci seriálu vzpomínkových akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866.

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.