CZ | EN | DE

Válka 1866 on-line

Válka 1866 on-line

Podporujeme Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. a jeho projekt Válka 1866 on-line. Pro tento projekt jsme zajistili bonusovou přednášku "Jehlovka proti předovce". Tu budete moci shlédnout 24. 5. 2021

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. připravil v souvislosti s blížícími se vzpomínkovými akcemi ke 155. výročí prusko-rakouské války sérii on-line přednášek nazvanou „Válka 1866 on-line“, která má do jisté míry nahradit možnost osobního setkávání zájemců o tuto problematiku, přiblížit nové pohledy na tento válečný konflikt a představit i Komitét 1866 jako takový.

Série celkem 14 přednášek určených pro širokou veřejnost je pojata formou seriálu a prezentována zdarma na youtube kanálu Komitétu 1866 a na webu www.1866.cz. Každé pondělí (počínaje 15. únorem a konče 17. květnem) bude zveřejněna jedna přenáška, kterou bude možné přehrát i zpětně, ale pouze po dobu dvou týdnů.

Program přednášek

I. blok: Prusko-rakouská válka roku 1866 z nezvyklých perspektiv
15. 2. 2021 Nejčastější mýty a omyly prusko-rakouské války 1866 (P. Lazurko)
22. 2. 2021 Dopravní a komunikační aspekty prusko-rakouské války 1866 (V. Szajkó)
1. 3. 2021 Cholerová epidemie na Moravě v roce 1866 (M. Svoboda)
8. 3. 2021 Konfesní aspekty prusko-rakouské války 1866 (M. Barus)

II. blok: Vojenská každodennost v roce 1866
15. 3. 2021 Výstroj a výzbroj rakouského pěšáka (M. Holas)
22. 3. 2021 Život v pevnostním městě za války 1866 (V. Kessler)
29. 3. 2021 Vojenská lékařská péče v roce 1866 (V. Szajkó)

III. blok: Památky a paměť prusko-rakouské války 1866
5. 4. 2021 Baterie mrtvých a její pomník (V. Kessler)
12. 4. 2021 Osobní vzpomínky na válku 1866 jako historický pramen (V. Kessler)
19. 4. 2021 Vzpomínky Ignáta Herrmanna na život v královéhradecká pevnosti v roce 1866 (J. Šrámek)
26. 4. 2021 Památky na prusko-rakouskou válku 1866 mimo bojiště (M. Barus)

IV. blok: Komitét 1866 v minulosti a dnes
3. 5. 2021 Vznik a počátky královéhradeckého komitétu (J. Šrámek)
10. 5. 2021 Komitét 1866 dnes (M. Barus, M. Suchý, J. Synek)
17. 5. 2021 speciální díl: Jičínská kadetní setnina (P. Lazurko)
24. 5. 2021 bonusový díl: Jehlovka proti předovce (R. a A. Balcárkovi)

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.