CZ | EN | DE

Příčiny prusko-rakouské války

Záminkou pro válku mezi Pruskem a Rakouskem se staly události ve Šlesvicku a Holštýnsku.

Roku 1863 přepadl a obsadil tyto dvě malé německé země dánský král. Reakce Německého spolku v čele s rakouskou a pruskou armádou na sebe nedala dlouho čekat. Roku 1864 vypukla válka, kterou Dánsko prohrálo a  muselo  se nároků na původně dobytá území vzdát. Z navrácených území se  staly  jakési kolonie obou hlavních vítězů - Šlesvicko připadlo Prusku a Holštýnsko připadlo Rakousku, ačkoli s ním územně nijak nesouviselo. Rakousko bylo v tuto chvíli ve velmi nepříjemné situaci. Rakušané sem museli přesunout část své armády z hlavního území. Přitom viděli, že Prusko má zájem Holštýnsko anektovat. O rakouských návrzích vyměnit Holštýnsko za pruské Slezsko Prusové nechtěli ani slyšet. Situace v Holštýnsku pozvolna vyhrocovala vztahy mezi oběma nedávnými spojenci.

 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.