CZ | EN | DE

Program

Program akcí k výročí bitvy u Hradce Králové. Program akcí k výročí války 1866 naleznete ZDE. 

3. července 2024 - středa

Máslojedy

16:00
Slavnostní odhalení nového pomníku v Máslojedech

3. července 2024 - středa

Hřbitov u kostela proměnění Páně na Chlumu

17:30
Pietní akt u renovovaných pomníků u kostela proměnění Páně na Chlumu

3. července 2024 - středa

Kostel proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy v kostele proměnění Páně na Chlumu

29. června 2024 - sobota

Bojiště Chlum 1866

10:30
Pochod historických jednotek bojištěm

29. června 2024 - sobota

Baterie mrtvých, bojiště Chlum 1866

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

29. června 2024 - sobota

Bojiště Chlum 1866

12:00
Promenádní koncert kapely 6. praporu polních myslivců

29. června 2024 - sobota

Bojiště Chlum 1866 před Muzeem války 1866 na Chlumu

12:30
Křest knihy V. Kesslera a J. Šrámka 3. 7. 1866 Bitva u Hradce Králové před Muzeem války 1866 na Chlumu

29. června 2024 - sobota

Bojiště Chlum 1866 před vojenským táborem

13:00
Autogramiáda herce Václava Vydry, před vojenským táborem

29. června 2024 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

15:00
Bitevní scéna „Pour le Mérite 1866“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. 
Po skončení bitvy cca v 16.00 přehlídka historických vojsk.

28. června 2024 - pátek

Hradec Králové, náměstí Osvoboditelů (vedle Muzea VČ), Velké náměstí

16:00 - 18:30
16.00 "Dostaveníčko s rokem 1866"
- slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
- edukační pásmo o životě a boji v rakouské a pruské armádě v roce 1866
- výcvik a drezůra koní, jezdecké dovednosti kyrysníků a husarů 
- rakouská muzika 6. praporu polních myslivců
- pruská muzika 1. Garde Regiment zu Fuss
- ukázky pěchoty a dělostřelectva
- prezentace kadetní setniny
- historické odívání 
17.30 Slavnostní pochod vojáků z náměstí Osvoboditelů na Velké náměstí
17.50 Nástup historických vojáků pod Bílou věží
18.00 Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži, čestné salvy

28. června 2024 - pátek

Bojiště Chlum 1866

22:00
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

3. července 2023 - pondělí

Hromadný hrob u Hejcmanky v Rozběřicích

17:00
Slavnostní vysvěcení kříže na hromadném hrobě u Hejcmanky v Rozběřicích

3. července 2023 - pondělí

Kostel proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy v kostele proměnění Páně na Chlumu

1. července 2023 - sobota

Muzeum války 1866 na Chlumu

10:00 - 17:00
Dětský program v Muzeu války 1866

1. července 2023 - sobota

Baterie mrtvých, bojiště Chlum 1866

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

1. července 2023 - sobota

Bojiště Chlum 1866

12:00
Promenádní koncert kapely 6. praporu polních myslivců

1. července 2023 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

14:00 - 15:00
Bitevní scéna „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“. Po skončení bitvy cca v 15 hodin přehlídka historických vojsk.

30. června 2023 - pátek

Hradec Králové, náplavka na Eliščině nábřeží

16:00 - 18:30
16:00 "Dostaveníčko s rokem 1866" slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
16:30 "Utíkejte! Prajzy dou" vystoupení kavalerie 1866 
 · výcvik a jezdecké dovednosti dragounů a husarů 
 · historická muzika 6. praporu polních myslivců 
 · ukázky pěchoty a dělostřelectva 
 · prezentace kadetní setniny 
 · ukázky historického odívání  
 · projížďky parníčkem 
17:30 slavnostní pochod vojáků z Náplavky na Velké náměstí
18:00 Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži

30. června 2023 - pátek

Bojiště Chlum 1866

22:15
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

29. října 2022 - sobota

Cerekvice nad Bystřicí

13:00
Dušičkové pietní setkání u příležitosti 156. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
Akce bude zahájena v 13.00 u zámku v Cerekvici nad Bystřicí, odkud dojde k přesunu na místní hřbitov. Zde proběhne pietní akt u hrobů z války 1866. 

Poté bude zpřístupněna k prohlídce hřbitovní kaple s vystaveným obrazem, který na památku zemřelého a zde na hřbitově pochovaného podporučíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf namalovala jeho matka Virginie. Eugen podlehl 5. července 1866 v cerekvickém lazaretu zraněním z bitvy u Hradce Králové dne 3. 7. 1866. Obraz byl nalezen v roce 2020 a v roce 2021 zrestaurován.
 
Následně bude možné vystoupat na cerekvickou kostelní věž, která v období bitvy u Hradce Králové v roce 1866 plnila funkci pruské pozorovatelny

3. července 2022 - neděle

Kostel proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy v kostele proměnění Páně na Chlumu

2. července 2022 - sobota

Bojiště Chlum 1866

10:30
Pochod historických jednotek bojištěm

2. července 2022 - sobota

Baterie mrtvých, bojiště Chlum 1866

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

2. července 2022 - sobota

Bojiště Chlum 1866

12:00
Promenádní koncert kapely 6. praporu polních myslivců

2. července 2022 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

14:00
Bitevní scéna „Král Wilhelm I.: Cesta k vítězství“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Po skončení bitvy cca v 15 hodin přehlídka historických vojsk.

1. července 2022 - pátek

Hradec Králové, náplavka na Eliščině nábřeží

16:00
16.00 - "Dostaveníčko s rokem 1866" - slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
16.30 - jezdecká skupina Štvanci - filmoví kaskadéři na koních, ohňová show, jezdecké souboje, střelecké efekty
- historická muzika
- prezentace jezdectva a pěchoty
- ukázky historického odívání
- projížďky parníčkem
17.00 - Prezentace pěchoty, jezdectva a dobových civilistů na náplavce
17.30 - Slavnostní pochod na náměstí s historickou kapelou a nástup pod Bílou věží
18.00 - Slavnostní zvonění zvonu Augustin a čestná salva

1. července 2022 - pátek

Bojiště Chlum 1866

22:15
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

20. října 2021 - středa

Probluz

12:30 - 16:00

Vzpomínková pietní akce k uctění památky padlých v bitvě u Hradce Králové 3.7.1866
Program:
- 12.30 hod. Slavnostní odhalení obnovených pomníků v Probluzi. Dušičkový pietní akt.
Program:
přivítání moderátorem
krátká informace o historii pomníků a jejich opravy
projevy 
společné odhalení pomníků
položení věnců
požehnání pomníků 
předání dekretů a ocenění
čestná salva
- 13.00 hod. Konference předsedů a velitelů klubů v obecní hospodě na návsi v Probluzi (neveřejná)
- 14.30 hod. Vycházka k saským pomníkům do parku v Probluzi.
- Pro zájemce návštěva vyčištěných pomníků v Horním Přímu (Sv.Alois a pomníky v obci)
Organizační informace:
Parkování – náves obce Probluz.

3. července 2021 - sobota

Muzeum války 1866 na Chlumu

10:00
Připomínka 85. výročí vzniku muzea 

3. července 2021 - sobota

Centrální bojiště bitvy u Hradce Králové

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

Z důvodu pandemických opatření nebude organizována kyvadlová autobusová doprava (kromě běžných linkových spojů) v sobotu 3. 7. na bojiště bitvy u Hradce Králové, otázka provozu tržiště řemesel ani stánkový prodej je otevřená..
V areálu bude možno zaparkovat na odstavné ploše, navštívit vojenské polní ležení, Muzeum války 1866 a rozhlednu.

3. července 2021 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

14:00
"Korunní princ Albert Saský v bitvě u Hradce Králové 1866" bitevní ukázka pro účely on-line přenosu a natáčení dokumentárního filmu.

3. července 2021 - sobota

Centrální bojiště bitvy u Hradce Králové

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866 v kostele proměnění Páně na Chlumu

Z důvodu pandemických opatření nebude organizována kyvadlová autobusová doprava (kromě běžných linkových spojů) v sobotu 3. 7. na bojiště bitvy u Hradce Králové, otázka provozu tržiště řemesel ani stánkový prodej je otevřená.. V areálu bude možno zaparkovat na odstavné ploše, navštívit vojenské polní ležení, Muzeum války 1866 a rozhlednu.

2. července 2021 - pátek

Bojiště bitvy u Hradce Králové

14:00
Slavnostní odhalení opravených pomníků v Dlouhých Dvorech

2. července 2021 - pátek

Kaple Sv. Klimenta, Velké náměstí Hradec Králové

17:00 - 19:00
Kaple Sv.Klimenta, vystavení "zapomenutého obrazu" Virginie Sauer-Csáky von Nordendorf a mimořádné zpřístupnění kaple veřejnosti, za účasti vojáků v historických uniformách a vystoupení muzikantů 1. Garde Regiment zu Fuss. 

2. července 2021 - pátek

Hradec Králové, Bílá věž

18:00
Slavnostní zvonění zvonu Augustin

2. července 2021 - pátek

Bojiště bitvy u Hradce Králové

22:00
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově

19. června 2021 - sobota

Cerekvice nad Bystřicí

10:00 - 18:00
Vzpomínková akce na válečný rok 1866 v Cerekvici nad Bystřicí, vernisáž zapomenutého obrazu 1866
10.00 Otevření kostela Zvěstování Panny Marie za účasti vojáků v historických uniformách a dobových civilistech, výstavka artefaktů z války 1866, 
- prohlídky věže kostela, v roce 1866 pruské pozorovatelny
12.45 Koncert muziky 1. Garde Regiment zu Fuss na cerekvické návsi
13.00 Příchod generála Franseckyho a přivítání starostou před kostelem.
13.15 Představení restaurovaného obrazu veřejnosti, křest publikace "Příběh zapomenutého obrazu 1866"
13.45 Průvod ke hřbitovu a kapli Sv. Štěpána
14-00 Kaple Sv. Štěpána - žehnání pomníkům a zavěšení obrazu do kaple
15.00 Společenské setkání s občerstvením na nádvoří cerekvického zámku
15.30 Koncert muziky 1. Garde Regiment zu Fuss na nádvoří zámku
16.00 Prohlídky kostela, výstavky a kostelní věže
17.00 Mše v kostele Zvěstování Panny Marie- požehnání restaurovanému obrazu

15. února 2021 - 24. května 2021

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s

Válka 1866 on-line
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. připravil v souvislosti s blížícími se vzpomínkovými akcemi ke 155. výročí prusko-rakouské války sérii on-line přednášek nazvanou „Válka 1866 on-line“, která má do jisté míry nahradit možnost osobního setkávání zájemců o tuto problematiku, přiblížit nové pohledy na tento válečný konflikt a představit i Komitét 1866 jako takový.
Série celkem 14 přednášek určených pro širokou veřejnost je pojata formou seriálu a prezentována zdarma na youtube kanálu Komitétu 1866 a na webu www.1866.cz. Každé pondělí počínaje (15. únorem a konče 17. květnem) bude zveřejněna jedna přenáška, kterou bude možné přehrát i zpětně, ale pouze po dobu dvou týdnů.

Program přednášek: 
I. blok: Prusko-rakouská válka roku 1866 z nezvyklých perspektiv
15. 2. 2021 Nejčastější mýty a omyly prusko-rakouské války 1866 (P. Lazurko)
22. 2. 2021 Dopravní a komunikační aspekty prusko-rakouské války 1866 (V. Szajkó)
1. 3. 2021 Cholerová epidemie na Moravě v roce 1866 (M. Svoboda)
8. 3. 2021 Konfesní aspekty prusko-rakouské války 1866 (M. Barus)

II. blok: Vojenská každodennost v roce 1866
15. 3. 2021 Výstroj a výzbroj rakouského pěšáka (M. Holas)
22. 3. 2021 Život v pevnostním městě za války 1866 (V. Kessler)
29. 3. 2021 Vojenská lékařská péče v roce 1866 (V. Szajkó)

III. blok: Památky a paměť prusko-rakouské války 1866
5. 4. 2021 Baterie mrtvých a její pomník (V. Kessler)
12. 4. 2021 Osobní vzpomínky na válku 1866 jako historický pramen (V. Kessler)
19. 4. 2021 Vzpomínky Ignáta Herrmanna na život v královéhradecká pevnosti v roce 1866 (J. Šrámek)
26. 4. 2021 Památky na prusko-rakouskou válku 1866 mimo bojiště (M. Barus)

IV. blok: Komitét 1866 v minulosti a dnes
3. 5. 2021 Vznik a počátky královéhradeckého komitétu (J. Šrámek)
10. 5. 2021 Komitét 1866 dnes (M. Barus, M. Suchý, J. Synek)
17. 5. 2021 speciální díl: Jičínská kadetní setnina (P. Lazurko)
24. 5. 2021 bonusový díl: Jehlovka proti předovce (R. a A. Balcárkovi)

4. července 2020 - sobota

10:00 - 18:00
Program pro děti v Muzeu války 1866 na Chlumu. 

4. července 2020 - sobota

12:30
Výbava rakouského vojáka prusko-rakouské války pohledem archeologie – tematický program archeologa Univerzity Hradec Králové Mgr. Matouše Holase

4. července 2020 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

14:00
Pochod historických jednotek bojištěm k lesu Svíb.

4. července 2020 - sobota

Bojiště 1866 les Svíb

14:45
Pietní akt u pomníku 8. praporu polních myslivců u lesa Svíb.

4. července 2020 - sobota

Bojiště 1866 Svíb

15:00
Útok Poeckhovy brigády v lese Svíb. Bitevní srážka na autentických místech bojiště

4. července 2020 - sobota

17:30
Seminář „Jak postupovat při náhodném nálezu válečného hrobu z r. 1866“ – přednáška archeologa Muzea východních Čech PhDr. Miroslava Nováka PhD. a Mgr. Matouše Holase

3. července 2020 - pátek

Bojiště 1866 Probluz

14:00
Slavnostní odhalení opraveného památníku padlých pruského 7. westfálského pěšího pluku č.56 na Probluzi

3. července 2020 - pátek

15:30
Otevření upravené expozice Muzea války 1866 na Chlumu a představení výstavy „Archeologie bojišť“ realizované ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové

3. července 2020 - pátek

Kostel Proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866

3. července 2020 - pátek

Bílá věž na Velkém náměstí

18:00
Slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži

3. července 2020 - pátek

Bojiště 1866 Chlum

22:15
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

30. června 2020 - úterý

Hradec Králové, Muzeum východních Čech

17:00
Přednáška "Jehlovka proti předovce u Hradce v roce 1866" Radka a Adama Balcárkových o výzbroji rakouské a pruské armády za války roku 1866.  

26. října 2019 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

Dušičky na bojišti

 • 12.00 - Konference velitelů a předsedů spolků vojenské historie, restaurace U polních myslivců na Chlumu (neveřejné).
 • Přesun do Probluze.
 • 14.00 - Pietní akt a odhalení zrenovovaného pomníku 18. pěšího pluku "královéhradeckého", hřbitov u kostela v Probluzi.
 • Přesun do Horního Přímu.
 • Pietní akt a odhalení zrenovovaného pomníku 74. pěšího pluku v Horním Přímu.
 • Po skončení prohlídky pamětihodností na bojišti.

3. července 2019 - středa

Kostel Proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866

29. června 2019 - sobota

Bojiště Chlum 1866

10:30
Pochod historických jednotek bojištěm

29. června 2019 - sobota

Bojiště Chlum 1866, Baterie mrtvých

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

29. června 2019 - sobota

Bojiště Chlum 1866

12:00
Promenádní koncerty historických muzik

29. června 2019 - sobota

Bojiště Chlum 1866

14:00
Bitevní scéna "Poslední útok" na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. 

29. června 2019 - sobota

Amfiteátr Chlum

15:00
Hudební produkce 

29. června 2019 - sobota

Bojiště Chlum 1866

15:30
Přehlídka historických vojsk

29. června 2019 - sobota

Amfiteátr Chlum

18:00
Divadelní představení

28. června 2019 - pátek

Hradec Králové, náplavka na Eliščině nábřeží

15:00
"Dostaveníčko s rokem 1866"
- historická muzika
- prezentace jezdectva, pěchoty a dělostřelectva
- dobová móda
- vystoupení jezdeckých kaskadérů
- bitevní srážka "Prušáci u hradecké pevnosti v roce 1866"
- folková skupina Kantoři

28. června 2019 - pátek

Hradec Králové, Bílá věž

18:00
Slavnostní zvonění zvonu Augustin

28. června 2019 - pátek

obec Chlum, pruský hřbitov

22:15
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

27. listopadu 2018 - úterý

Velké náměstí, sklepení domu U Špuláků

17:00
Mgr. Petr Lazurko: Fakta, mýty a omyly Prusko-rakouské války 1866

20. listopadu 2018 - úterý

Velké náměstí, sklepení domu U Špuláků

17:00
Radek a Adam Balcárkovi: Jehlovka proti předovce 

13. listopadu 2018 - úterý

Velké náměstí, sklepení domu U Špuláků

17:00
Mgr. Josef Šrámek: Život v pevnosti roku 1866 

6. listopadu 2018 - úterý

Velké náměstí, sklepení domu U Špuláků

17:00
Mgr. Petr Lazurko: Prusko-rakouská válka  

3. listopadu 2018 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

Dušičky na bojišti

1. listopadu 2018 - 30. listopadu 2018

Velké náměstí Hradec Králové, sklepení domu U Špuláků (oodací síň města)

9:00 - 17:00
Unikátní výstava exponátů z války roku 1866. Zapůjčené exponáty významných soukromých sběratelů z ČR i zahraničí budou poprvé pohromadě vystaveny veřejnosti v atraktivních prostorách renesančního sklepení domu U Špuláků. Součástí výstavy bude i několik přednášek a promítání o největší bitvě v Čechách, výzbroji, uniformách a životě v pevnosti Königgrätz.

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude použit k vybudování pomníku "Smíření 1866" na bojišti Chlum

3. července 2018 - úterý

Kostel Proměnění Páně na Chlumu

Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866

30. června 2018 - sobota

Bojiště 1866 Chlum, Baterie mrtvých

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

30. června 2018 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

12:00
Promenádní koncerty historických muzik

30. června 2018 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

14:00
Bitevní scéna "Osudová chyba“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866, po skončení bitvy přehlídka historických vojsk.

29. června 2018 - pátek

Hradec Králové, náplavka na Eliščině nábřeží

15:00

"Dostaveníčko s rokem 1866"

 • slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
 • historická muzika
 • prezentace jezdectva a pěchoty
 • střelba z historických kanónů
 • bojový přechod Prusů přes Labe
 • jezdecká kaskadérská skupina
 • historické odívání
 • staropražská kapela Nešpaleto
 • projížďky parníčkem a loďkách
 • dobová vojenská krčma a pochutiny
 • od 18.00 slavnostní zvonění zvonu Augustin na Bílé věži 

29. června 2018 - pátek

Bojiště Chlum 1866

22:15
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

4. listopadu 2017 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

Dušičky na bojišti
9:00
Valná hromada Komitétu 1866 ve Střezeticích (hospoda)
12:30
Konference velitelů jednotek v hospodě u Polních myslivců na Chlumu
14:30
Nástup jednotek pod rozhlednou, slavnostní pochod ke kostelu
15:00
Bohoslužba za padlé v kostele Proměnění Páně na Chlumu. Slavnostní obřad předání a požehnání novému praporu II.Batl./1.Garde Regiment zu Fuss.

3. července 2017 - pondělí

Kostel Proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866

1. července 2017 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

10:30
Pochod historických jednotek bojištěm

1. července 2017 - sobota

Bojiště 1866 Chlum, Baterie mrtvých

11:00
Pietní akt u Baterie mrtvých

1. července 2017 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

12:00
Promenádní koncerty historických muzik

1. července 2017 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

14:00
Bitevní scéna "Odděleně pochodovat, jednotně udeřit!“ na motivy skutečných historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866, po skončení bitvy přehlídka historických vojsk.

30. června 2017 - pátek

Hradec Králové, Masarykovo náměstí

15:00
"Dostaveníčko s rokem 1866"
 • slavnostní zahájení vzpomínkových akcí
 • historická muzika
 • prezentace jezdectva a pěchoty
 • jezdecká kaskadérská skupina Štvanci
 • historické odívání 
 • staropražská kapela Nešpaleto
 • jízdy historickým kočárem

30. června 2017 - pátek

Bojiště 1866 Chlum

22:15
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.

30. června 2017 - pátek

Bojiště 1866 Chlum, u pruského hřbitova

22:30
"Spící lev 1866“ remake audiovizuálního programu

3. ledna 2017 - 11. ledna 2017

Výstava fotografií Ondřeje Littery: Königgrätz 150

5. listopadu 2016 - sobota

Hradec Králové

Návštěva císaře Františka Josefa I.
9:00
Hudba 6. praporu polních myslivců na peróně
9:15
Příjezd vlaku, přivítání císaře a doprovodu historickou městskou radou a zástupci vojenské posádky, hymna
9:20
Přehlídka nastoupených jednotek
9:30
Prohlídka budovy hl. nádraží a výstavy VIA BELLI 1866
9:50
Ukázky historických šatů a vojenských stejnokrojů
10:00
Promenádní koncert vojenské dechové hudby
10:30
Odjezd císaře a vojska na bojiště na Chlumu – parkoviště Sokol
15:30
Odjezd císaře z Chlumu
16:00
Program v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
 • vítání císaře u Muzea VČ v Hradci Králové
 • koncert vojenské dechové hudby
 • vernisáž výstavky František Josef I. (1830-1916). Ke 150. výročí návštěvy královéhradeckého bojiště a 100. výročí úmrtí císaře
 • prohlídky výstav k 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
 • premiéra filmového dokumentu o vyvrcholení seriálu akcí Königgrätz 150 od 17.00
 • proslov
 • fotokoutek s císařem    
18:30
Slavnostní mše v katedrále Sv. Ducha na Velkém náměstí

5. listopadu 2016 - sobota

Bojiště 1866 Chlum

Dušičky na bojišti
11:00
Císařský polní oběd v restauraci "U polních myslivců" na Chlumu
13:00
Pietní akt u Ossaria 1866 (po celkové rekonstrukci)
13:15
Slavnostní povýšení důstojníků a mužstva, předání záslužných medailí za účast na akcích 150. výročí u Ossaria
14:00
Zádušní mše s císařem za padlé v kostele Proměnění Páně na Chlumu
14:45
Koncert vojenské dechové hudby do odchodu císařské družiny a hostů
15:00
Odjezd císaře z Chlumu

27. října 2016 - čtvrtek

Podzimní prázdniny v muzeu
Stalo se téměř tradicí, že o podzimních prázdninách do muzea zavítají vojáci. Nechte se překvapit, kteří vojáci a v jakých uniformách to budou nyní, co si s sebou přinesou a o čem budou vyprávět.

23. září 2016 - 29. ledna 2017

9:00 - 17:00
Výstava "Ohlasy Prusko-rakouské války"

22. srpna 2016 - 26. srpna 2016

Týden děti s muzeem.
Již třetí ročník bude poutavou a zajímavou procházkou historií Hradce Králové a jeho okolí před 150 lety. Přiblížíme si život obyčejných obyvatel pevnosti i vojáků, seznámíme se s jejich výstrojí a výzbrojí, a zcela určitě nebude chybět ani návštěva bitevního pole.

3. července 2016 - neděle

Bojiště 1866 Chlum

11:00
Pietní akt u pomníku Baterie mrtvých

3. července 2016 - neděle

Bojiště 1866 Chlum

15:00
Celodenní program s velkou bitevní scénou „Königgrätz 1866“
10:00
Průvod historických jednotek bojištěm 1866
11:00
Slavnostní shromáždění a pietní akt u pomníku Baterie mrtvých
12:00 - 15:00
Koncerty vojenských dechových kapel na Chlumu
- Bläsergruppe Langeln, Wernigerode - Německo
- Heidedragoner Uetzingen e.V. Berittenes Trompeterkorps, Walsrode - Německo
- Artillerie Traditionskapelle Von der Groeben, Wien - Rakousko
- Spielmannszug Radeberg - Německo
- Spielmannszug 1. Garde Regiment zu Fuss
- Vojenská dechová hudba 6. praporu polních myslivců z Náchoda
15:00
Velká bitevní scéna „Königgrätz 1866“ na Chlumu
18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866, kostel Proměnění Páně na Chlumu

3. července 2016 - neděle

Kostel Proměnění Páně na Chlumu

18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866, celebruje kardinál Dominik Duka

2. července 2016 - sobota

Bojiště 1866 Máslojedy

10:00
Pietní akt u pomníku pěšího pluku č. 12, „Říman“
10:00
Pietní akt u pomníku pěšího pluku č. 12, „Říman“
10:30
„Svíbské memento 1866“ – bitevní ukázka historických jednotek v lese Svíb

2. července 2016 - sobota

Historické centrum Hradce Králové

10:00 - 22:30
Multimediální program s koncertem Filharmonie Hradec Králové a audiovizuální projekcí s ohňostrojem
10:00 - 17:00
Pivovarské náměstí - populárně-naučné workshopy pro děti i dospělé, výtvarná dílna
11:30
Velké náměstí - koncert Dechového orchestru města Hradce králové
12:00
Velké náměstí - koncert vojenské hudby Spielmannszug Radeberg (Německo) a prezentace pruské
pěchoty
12:30
Velké náměstí - Švejkův c.k. kabaret
13:00
Letní scéna Klicperova divadla - koncert hudební skupiny Nešlapeto
13:00
Žižkovy sady - Kaskadérské vystoupení jezdecké skupiny Štvanci
14:00
Žižkovy sady - koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda
14:00
Letní scéna Klicperova divadla - koncert vojenské hudby Spielmannszug 1. Garde Regiment zu Fuss
14:00
Velké náměstí - slavnostní bohoslužba v katedrále Sv. Ducha
14:00
Velké náměstí - koncert vojenské hudby Artillerie Traditionskapelle Von der Groeben, Wien -
(Rakousko) a prezentace rakouské pěchoty
14:30
Žižkovy sady - Kaskadérské vystoupení jezdecké skupiny Štvanci

14:30
Letní scéna Klicperova divadla -  pásmo dobového odívání 19. století
15:00
Žižkovy sady - koncert vojenské hudby Spielmannszug 1. Garde Regiment zu Fuss
 
15:00
Letní scéna Klicperova divadla - koncert vojenské dechové hudby 6. praporu polních myslivců z Náchoda 
15:30
Letní scéna Klicperova divadla - koncert hudební skupiny Nešlapeto

15:30
Velké náměstí - koncert vojenské hudby Bläsergruppe Langeln, Wernigerode (Německo)
16:30
Pochod historických jednotek městem (z Ulrichova náměstí na Velké náměstí)
16:30
Letní scéna Klicperova divadla - koncert Skautské dechové hudby z Hradce Králové
17:00
Velké náměstí - slavnostní shromáždění u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové
18:00
Velké náměstí - koncert vojenské hudby Heidedragoner Uetzingen e. V. Berittenes Trompeterkorps, Walsrode (Německo)
19:30
Velké náměstí - koncert folkové skupiny Kantoři
21:30
Velké náměstí - koncert Filharmonie Hradec Králové
22:15
Velké náměstí - pochodňový průvod historických jednotek, videomapping a ohňostroj
 

2. července 2016 - sobota

Bojiště 1866 Máslojedy

10:30
Svíbské memento 1866“ – bitevní ukázka historických jednotek v lese Svíb
10:00
Pietní akt u pomníku pěšího pluku č. 12, „Říman“
10:30
„Svíbské memento 1866“ – bitevní ukázka historických jednotek v lese Svíb

2. července 2016 - sobota

Katedrála Svatého Ducha Hradec Králové

14:00
Slavnostní bohoslužba

2. července 2016 - sobota

Velké náměstí Hradec Králové

17:00
Slavností ceremonie

2. července 2016 - sobota

19:30
„Co říkaly hvězdy večer před bitvou“, mimořádný podvečerní program s předpremiérou filmu "Sen o létání" v digitálním planetáriu

1. července 2016 - 13. listopadu 2016

9:00 - 17:00
Výstava "Ve stínu války"

1. července 2016 - pátek

Velké a Malé náměstí Hradec Králové

14:00 - 22:00
Kulturní program a dobové tržiště
14:00 - 22:00
Dobové tržiště na Velkém a Malém náměstí
17:00
Koncert hudební skupiny Nešlapeto
20:30
Koncert skupiny „Hradišťan & Jiří Pavlica“

1. července 2016 - pátek

Bojiště 1866 Střezetice

17:00
Odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic
17:00
Slavnostní odhalení figurálního pomníku jezdecké srážky u Střezetic
18:00
Bitevní scéna „Srážka jezdectva u Střezetic 1866“

1. července 2016 - pátek

Bojiště 1866 Střezetice

18:00
Bitevní scéna „Srážka jezdectva u Střezetic 1866“
17:00
Slavnostní odhalení figurálního pomníku jezdecké srážky u Střezetic
18:00
Bitevní scéna „Srážka jezdectva u Střezetic 1866“

1. července 2016 - pátek

19:30
„Co říkaly hvězdy večer před bitvou“, mimořádný podvečerní program s předpremiérou filmu "Sen o létání" v digitálním planetáriu 

1. července 2016 - pátek

bojiště 1866 Chlum

22:30
Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na Pruském hřbitově 

30. června 2016 - čtvrtek

S vysvědčením do Muzea války 1866 na Chlumu
Návštěva rozhledny a prohlídka expozice Muzea války 1866 na Chlumu v doprovodu vojáka císařské armády. S čerstvým vysvědčením vstup zdarma.

16. června 2016 - 19. června 2016

Areál TESLA Hradec Králové

SHŠ Corporal
Výstava "Hradec Králové ve válce roku 1866"

11. června 2016 - sobota

Bojiště 1866 Les Svíb

21:00
Rozsvícený Svíb

2. června 2016 - čtvrtek

10:00
Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku - 1. cirkulář konference
(7. ročník cyklu odborných konferencí na téma REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ)
Pořádá Civitas per Populi o.p.s.
 

2. června 2016 - čtvrtek

17:30
"Porážka u Hradce Králové - hřebíček do rakve habsburské říše?".
Přednáška Mgr. Vojtěcha Kesslera, Ph.D., HISTORICKÝ ÚSTAV, Akademie věd ČR. Vstup zdarma.
 

1. června 2016 - 27. června 2016

9:00 - 18:00
Königgrätz 1866, vzpomínkové akce objektivem fotografa Ondřeje Littery

27. května 2016 - pátek

Muzeum války 1866 na Chlumu a Muzeum východních Čech v Hradci Králové

18:00
18:00

26. května 2016 - čtvrtek

19:30
Koncert Filharmonie Hradec Králové věnovaný památce obětí bitvy u Hradce Králové - Antonín Dvořák: Stabat Mater

21. května 2016 - sobota

8:00 - 17:00
9:00 - 11:30
Nástup jednotek a výcvik jednotlivých vojenských jednotek na prostranství za farou.
12:30 - 13:30
Společný nácvik bitevních ukázek.
13:30 - 14:30
Přestávka - Prezentace výstroje a výzbroje vojsk 1866 návštěvníkům.
15:00 - 15:30
Bitevní ukázka na téma „První padlý v bitvě u Hradce Králové 1866“. Tato ukázka se odehraje na autentickém místě této události – smrti polního myslivce Františka Kozáka od rakouského 14. praporu polních myslivců, u kostela na návsi Hněvčevsi.
15:45
Pietní akt u pomníku Františka Kozáka.
16:00
Mše v místním kostele za všechny oběti války 1866.
17:00
Ukončení XXV. C.k. manévrů.

17. května 2016 - 29. června 2016

9:00 - 19:00
Němá vzpomínka 1866 - výstava studentských fotografií k 150. výročí bitvy na Královéhradecku pro veřejnost
Slavnostní vernisáž se uskuteční 17. května 2016 od 15 hodin za účasti premiéra ČR Bohuslava Sobotky.

14. května 2016 - sobota

Dětské odpoledne "Vojákem a markytánkou císařského vojska."
Střelba z historické pušky, vojenský výcvik, příprava obvazů a ošetřování ran pod bedlivým dohledem císařských vojáků v dobových uniformách.

12. května 2016 - čtvrtek

19:00
Obnovená premiéra inscenace "U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové". Další termíny představení na stránkách Divadla Drak.

29. dubna 2016 - 19. června 2016

9:00 - 17:00

27. dubna 2016 - středa

18:00
Protipruský val: PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1740–1866
Vstup zdarma.

2. dubna 2016 - 31. prosince 2016

9:00 - 18:00
Edukativní program v Bílé věži „150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866“, speciální prohlídkový program

26. března 2016 - sobota

14:00
Zahájení sezóny na Chlumu

3. března 2016 - 16. března 2016

Galerie T Univerzity Hradec Králové (budova A, Hradecká ulice 1227, Hradec Králové)

8:00

11. února 2016 - čtvrtek

19:30
Koncert Filharmonie Hradec Králové věnovaný památce obětí bitvy u Hradce Králové - Arvo Pärt, Philip Glass, Johannes Brahms

23. ledna 2016 - sobota

„Ples císaře Františka Josefa I.“, XVI. královéhradecký městský ples

1. ledna 2016 - pátek

Velké náměstí, Hradec Králové

18:00
„První den spolu“ – novoroční projekce a ohňostroj „150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866“
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.