CZ | EN | DE

Vrchol a pád: vrchní velitelé Vilém I. a Benedek

Hlavními veliteli v prusko-rakouské válce roku 1866 byli za Prusko 69letý pruský král Vilém I. a za Rakousko 62letý Ludwig Benedek. Oba velitelé měli za sebou vojenské úspěchy a byli považováni za vynikající vojevůdce. Válka 1866 a zejména bitva u Hradce Králové však osudy obou mužů výrazně změnila.

Benedek byl po prohrané válce penzionován a musel slíbit, že o svém velení nebude mluvit. Pohřben byl v civilním oděvu a bez vojenských poct. Pruskému králi Vilému I. však vítězství dopomohlo až k titulu císaře. Zvítězil ještě ve válce proti Francii a zahájil sjednocování Německa. Po pěti letech od bitvy u Hradce Králové byl korunován prvním německým císařem. Vilém I. s pomocí svého kancléře Otto von Bismarcka sjednotil velké i malé státní útvary a svobodná města v jednu německou říši, která měla tehdy více než 41 milionů obyvatel.

Ludwig Benedek měl přitom před válkou 1866 „našlápnuto“ k nejvyšším poctám. Byl synem lékaře, který pocházel z řad nižší maďarské šlechty. Ve 14 nastoupil do vojenské akademie, později byl šéfem štábu slavného vojevůdce polního maršála Radeckého, který si ho oblíbil. Říkali mu Radecký Druhý. Po bitvě u Solferina v roce 1859, kde si i přes prohru výtečně vedl, se stal nejoblíbenějším vojákem rakouské říše. V roce 1866 byl jmenován velitelem severní rakouské armády.

Po válce byl označen některými vojenskými kruhy za hlavního viníka prohry, byl dokonce postaven před vojenský tribunál. Díky zásahu císaře byl však osvobozen, penzionován a dožil v ústraní. Podle historického hodnocení to byl statečný voják a jeden z nejlepších rakouských vojevůdců 19. století. Bohužel se nejvíce „proslavil“ bitvou u Hradce Králové.

Úspěšný pruský král Vilém I., který to po vítězných válkách dotáhl až na německého císaře, měl problém vybrat ten správný titul. Označení „ císař Německa“ se nelíbil panovníkům, kteří nebyli původně součástí německého spolu. Titul „císař Němců“ nevyhovoval Vilémovi, který se snažil respektovat i další národy. Nakonec byl vybrán kompromisní titul „německý císař“ (Deutscher Kaiser).

Vrchol a pád: vrchní velitelé Vilém I. a Benedek
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.