CZ | EN | DE

Ve válce 1866 poprvé pomáhal Červený kříž

Důstojníci rakouské armády major Eugen Michely a jeho pobočník nadporučík Josef Loserth stáli 3. července v bitvě na Chlumu v řadě vedle sebe. Střelba Prusů byla ale nemilosrdná. V jednu chvíli byli zasaženi oba dva. První pomoc až po bitvě jim poskytli pruští vojenští zdravotníci označení bílou páskou s červeným křížem. 

Zranění důstojníci zemřeli prakticky ve stejnou chvíli o několik dní později v lazaretu v cerekvickém zámku. Mladičká žena Eugena Michelyho jela nepřetržitě desítky hodin z Vídně, aby stihla přijet na jeho pohřeb. Moc dlouho jim manželství netrvalo. Vzali se tři dny předtím, než odjel se svým regimentem do boje.

Ve válečném střetu v roce 1866 poprvé na českém území pomáhal Červený kříž, který byl založen o tři roky dříve. V roce 1864 se na ženevské konferenci státy zavázaly, že budou během válek respektovat označení Červeného kříže. Pásku s červeným křížem v bílém poli však měli pouze pruští zdravotníci, protože Rakousko tehdy k ženevské konvenci nepřistoupilo. Symbolem červeného kříže je vlajka, kde je na bílém poli červený kříž. V muslimském světě má vlajka podobu červeného půlměsíce na bílém pozadí.

V bitvě u Hradce Králové bylo zraněno více než 14 tisíc vojáků obou armád. Během bitvy zůstávali zranění vojáci na bojišti, protože se k nim zdravotníci nemohli přiblížit. Z místa je odnášeli či odváželi na vozech až druhý nebo třetí den. Protože rakouská armáda ustupovala na Moravu směrem na Třebechovice a Holice, o zraněné se starali pruští zdravotníci. Obětavě operovali a ošetřovali zraněné obou armád. Ale úmrtnost byla veliká. O raněné pečovaly i pruské řádové sestry.

Jako lazarety neboli polní nemocnice sloužily budovy, které se nacházely nejblíže bojiště, například stodoly, školy, hospody, ale také zámky a kostely. Zdravotníkům scházely pro zraněné obvazy, cupanina, čisté prádlo, ale také voda, potraviny a v noci světlo. Například jeden lazaret byl v cerekvické škole, zdravotníci místo cupaniny na otevřené rány používali listy ze školních učebnic, protože byly měkké a dobře sály krev.

Ve válce 1866 poprvé pomáhal Červený kříž
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.