CZ | EN | DE

Obraz Srážka jízdy u Střezetic

Ústřední postavou obrazu Srážka jízdy u Střezetic od malíře Václava Sochora je velitel brigády generálmajor Alfréd II. kníže Windischgrätz. Ten je spolu s mnoha dalšími jezdci realisticky zobrazen na monumentálním obrazu o velikosti 790 × 491 cm, který byl po pětileté práci autora poprvé vystaven v roce 1900 ve Vídni.

Malíři Václavu Sochorovi bylo 11 let, když se odehrála jedna z největších jezdeckých bitev v tehdejší Evropě, a to u Střezetic nedaleko Hradce Králové. V červenci roku 1866 se tam střetlo na 15 tisíc jezdců pruské a rakouské armády a během půlhodiny bylo zabito a zraněno více než 1 600 vojáků a na bojišti padlo také více než 2 000 koní.

Monumentální obraz začal Václav Sochor malovat ve svých 40 letech. Trvalo mu to pět let. Několikrát navštívil přímo místo jezdecké bitvy, studoval fyziognomii a anatomii koní a jezdců z různých dobových fotografií, sledoval vojáky při jezdeckém výcviku. Obraz zachycuje střet jezdců s tasenými šavlemi. V přední části obrazu jsou vidět zejména rakouští kyrysníci v bílých kabátech a pruští dragouni v modrých kabátech s typickými přilbami s kovovým hrotem. V pozadí je vidět vesnice Chlum, částečně zahalená kouřem z požárů.

Obraz Srážka jízdy u Střezetic byl poprvé vystaven v roce 1900 ve vídeňském zámku Hofburgu, později v tamním Domě umělců. Praha se s tímto Sochorovým dílem mohla seznámit o rok později na posádkovém velitelství na dnešním Náměstí Republiky. Obraz pak koupil císař František Josef I. a vystavil ho ve vídeňském Arsenalu, dnešním Vojensko-historickém muzeu, kde visí dosud. Kopii obrazu vlastní také Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Srážka jezdeckých pluků u Střezetic byla po jezdecké bitvě u Liebertwolkwitz u Lipska roku 1813 proti Napoleonově armádě druhým největším jezdeckým střetem 19. století. Rakouská armáda 3. července roku 1866 odpoledne ustupovala před útočícími Prusy, proto vrchní velitel Benedek rozhodl, že pruský útok zastaví jízda, aby zabránil pronásledování svých vojáků. Rakouská jízda útok Prusů skutečně zastavila, ale za cenu obrovských ztrát. Rakušané ztratili téměř třikrát více mužů než Prusové. Tuto smutnou událost bude od letošního roku připomínat Pomník jezdecké srážky u Střezetic.

Český malíř Václav Sochor studoval výtvarné umění v Praze, Mnichově a Paříži. Na přelomu 19. a 20. století vystavoval pravidelně v pařížských výtvarných salonech a jako jeden z mála Čechů se stal členem prestižní francouzské Národní společnosti výtvarných umění (Société Nationale des Beaux Arts). Po úspěchu obrazu Srážky jízdy u Střezetic namaloval z bitvy u Hradce Králové neméně úspěšný obraz Baterie mrtvých. Také toto dílo zakoupil císař František Josef I. do svých sbírek.

 

 

Obraz Srážka jízdy u Střezetic
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.