CZ | EN | DE

Rány války: bída a cholera

Válka v roce 1866, jejíž rozhodující bitva se odehrála na Chlumu u Hradce Králové, přinesla tamním obcím jen bídu a v dalších týdnech i nemoce. Útrapy válečného roku zažívali obyvatelé vesnic už při příchodu obou armád. Vojáci jim brali potraviny, dobytek i povozy. Vojáci měli povinnost za zásoby od místních platit či vydávat stvrzenky, tzv. kvitance, ale to fungovalo jen zpočátku tažení.

Týden před rozhodující bitvou lidé zakopávali cenný majetek, na povozy nakládali peřiny a nábytek, pak vzali dobytek a prchali směrem na jih, nebo se schovávali v lesích. Vojáci, kteří táhli krajem, nacházeli většinou opuštěné vesnice. Když se rakouské oddíly utábořily několik dní před bitvou v Kuklenách, stavěly si na zahradách stany a udržovaly celou noc ohně. Za pár dní zmizely všechny dveře ze stavení, dvířka od chlívů a všechny ploty v okolí.

Vesnice, přes které se přehnala válka, vypadaly žalostně. Stavení byla vyrabovaná, úroda na polích zničená, obyvatelé přišli o domácí zvířectvo a vybavení. Pruská armáda, která zůstala po bitvě na místě několik týdnů, brala vše, co se dalo sníst. Protože na polích zůstávala nepohřbená těla zdechliny koní, začaly se šířit nemoce. Obávaná cholera se nejprve objevila mezi pruskými vojáky, potom se rozšířila mezi obyvatelstvo.

Cholera, která v průběhu července a srpna roku 1866 zasáhla téměř každou obec na Královéhradecku, kudy se přehnala válka, nebyla způsobena jen válečnými událostmi. Útočila v celé Evropě. Šířila se od roku 1863 z indických přístavů přes Blízký Východ, Balkán a Francii do Anglie. V roce 1865 se objevila v Německu a s pruskou armádou se dostala do Čech a na Moravu.

„Cholera neušetřila nikoho. Nemoc měla krátký a rychlý průběh. Večer se člověk těšil plnému zdraví a ráno byl po smrti. Byly to smutné doby, když lidé jeden po druhém umírali. Jen ve Všestarech zemřelo na choleru během několika týdnů 35 lidí,“ píše se ve všestarské pamětní knize.

Rány války: bída a cholera
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.