CZ | EN | DE

U kanónu stál…

Po válce roku 1866 se objevilo mnoho písní s texty, které popisovaly hrůzy a tragédie válečné události. Ta nejznámější - Udatný rek kanonýr Jabůrek, která vznikla někdy kolem roku 1884, se zpívá dodnes. Paroduje někdejší oslavné kramářské písně a popisuje hrdinství rakouského dělostřelce, který nepřestal střílet, ani když přišel o obě ruce a hlavu. Je známá i pod názvy Kanonýr Jabůrek, Tam u Královýho Hradce nebo U kanónu stál…

Píseň, která má 16 slok, s vtipnou nadsázkou líčí neuvěřitelné vojenské úspěchy kanonýra Franze Jabůrka, který zničí celý pruský pluk. Přestože mu pruské střely působí různá zranění, pořád se nevzdává a pořád „láduje“. Když mu dělová koule utrhne hlavu a ta letí kolem generála, Jabůrek se omlouvá, že nemůže salutovat. Za své činy je povýšen do šlechtického stavu s čestným titulem Edler von Jaburek.

Inspirací autora bylo několik tradovaných příběhů o neohrožených vojácích z různých válek. Jistý Jabůrek, který se zúčastnil bojů na ostrově Visu v roce 1866, nařídil prý nabíjet děla dvojitou dávkou, čímž prý zahnal na útěk celou italskou flotilu. Časopis Dampfschiff psal v roce 1854 o hrdinném dělostřelci turecké fregaty. Když mu nepřátelská koule roztříštila pravou ruku, vzal doutnák do levice, a když přišel i o tu, vzal doutnák do zubů a v boji pokračoval.

Píseň o kanonýru Jabůrkovi inspirovala i dramatické autory. Stal se hlavní postavou satirické rozhlasové hry rakouského dramatika Franze Hiese, královéhradecké loutkové divadlo Drak uvedlo v roce 2011 hru U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové s mottem, že v životě nastanou situace, kdy je třeba zatnou zuby a vydržet. Je potěšující, že právě tuto hru uvede Divadlo Drak letos v obnovené premiéře! Další termíny představení naleznete na http://draktheatre.cz/program.

U kanónu stál…
 

  Kontakty

KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové z.s.

Velké náměstí 1
500 01 Hradec Králové
Telefon: +420 608 216 662 - Radek Balcárek
Email:

Facebook YouTube

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.